Concrete

Concrete mark Unit of measurement Concrete class
1М-100 м3 B.7.5
2 М-150 м3 B.10
3 М-200 м3 B.15
4 М-250 м3 B.20
5 М-300 м3 B.22.5
6 М-350 м3 B.25
7 М-400 м3 B.30
8 М-450 м3 B.35
9 М-550 м3 B.40

Formwork

Хэв
Length/td>Width
200мм1200мм
300мм1200мм
400мм1200мм
450мм1200мм
500мм1200мм
600мм1200мм
Тай
Length Width Heihgt
150мм 4мм 18мм
200мм 4мм 18мм
250мм 4мм 18мм
300мм 4мм 18мм
400мм 4мм 18мм
500мм 4мм 18мм
600мм 4мм 18мм
700мм 4мм 18мм
Гадна булан
LengthWidthHeight
1200мм65мм 65мм
2400мм 65мм 65мм
Дотор булан
Lengthwidthheight
1200мм100мм100мм
1200мм 100мм150мм
1200мм 100мм200мм
1200мм 150мм150мм
1200мм 200мм200мм
Пэн түгжээ
LenghtWidth
18мм90мм
18мм60мм
Тулаас төмөр
NameLengthLower trumpetUpper trumpet
V11.8м-3.2м1.5м1.8м
V22.0м-3.4м 1.5м 2.0м
V32.4м-3.8м 1.5м 2.4м
V42.6-4.0м 1.5м 2.6м
V53.0-4.9м 2.0м 3.0м
Хэвний бэхэлгээ
Саран дарлага
Дам нурууны хавчаар
Турба баригч дэгээ

Dry construction mix

Бүтээгдэхүүний төрөл Хэмжээ  Зураг
1 Плитаны цавуу 25кг
2 Гадна хар замаска 25кг
3 Дотор хар замаска 25кг
4 Хөөсний цавуу 25кг
5 Блокны цавуу 25кг
6 Цагаан замаска 25кг
7 Хөөсны тавагтай хадаас 160 мм
8 Хөөсны тавагтай хадаас 180 мм
9 Хөөсны тавагтай хадаас 200 мм
10 Хөөсны тавагтай хадаас 250 мм
11 Хөөсны тавагтай хадаас 300 мм
12 Хөөсны тавагтай хадаас 350 мм
13 Хөөсны тавагтай хадаас 400 мм
14 Хөөсны тавагтай хадаас 450 мм
15 Фасадын тор  
16 Авто замын бродюр  
17 Люлькны эсрэг ачаа